Дискусійний Клуб, Полтава, українська космічна програма, Федір Сидоренко, Олександр Золотухін, космос, перспективи, досягнення, Людство, Україна, космічна подорож, глибини Всесвіту, дискусія,
Дискуссионный Клуб Полтава 0

Українська космічна програма

Українська космічна програма.

Цю тему обговорили в Дискусійному Клубі Полтава – Федір Сидоренко, політолог з Полтави, і Олександр Золотухін, Організатор Дискусійного Клубу Полтава.

Тези дискусії, створені програмою штучного інтелекту

[00:00](https://www.youtube.com/watch?v=YZzQPCxmyVc&t=0) Україна має національну космічну програму з потенціалом для зростання

– В Україні діє національна цільова науково-технічна космічна програма, створена відповідно до закону України про космічну діяльність

– Програма включає шість програм з 1993 по 2022 роки з прогнозами космічних систем, технологій і досліджень

[05:54](https://www.youtube.com/watch?v=YZzQPCxmyVc&t=354) Україна має інвестувати в дослідження космосу для кращого майбутнього

– Україна має потенціал і вже відправила космонавта в космос

– Освоєння космосу забезпечить доступ до необмежених ресурсів і вищий рівень життя

[11:16](https://www.youtube.com/watch?v=YZzQPCxmyVc&t=676) Існування мультиплетного рівня є ключем до виживання людства

– Фантазії людства закінчилися в 20 столітті, і ми повинні зосередитися на сталому розвитку

– Серед космічних досягнень України – запуск космонавта, супутника, ракетоносія

[16:23](https://www.youtube.com/watch?v=YZzQPCxmyVc&t=983) Україна має потужну ракетно-космічну галузь із повним циклом створення та функціонування.

– В Україні майже 40 великих підприємств і багато малих і середніх підприємств ракетно-космічної галузі.

– Україна є частиною міжнародної програми морських стартів і має потенціал для подальшого розвитку космічних технологій.

[20:58](https://www.youtube.com/watch?v=YZzQPCxmyVc&t=1258) Дослідження космосу може принести користь людству та повинно стати мрією для всіх.

– Глобальна співпраця необхідна для подолання зміни клімату та нерівності.

– Україна повинна визначити пріоритети своєї космічної програми, щоб зберегти потенціал і підвищити свій престиж.

[26:00](https://www.youtube.com/watch?v=YZzQPCxmyVc&t=1560) Заселення в космосі має вирішальне значення для виживання людства та збереження знань.

– Людство має зберегти свою культуру та знання, розселившись у космосі.

– Офіційні стратегії та програми держав і космічних агентств не передбачають переселення в космос.

[30:49](https://www.youtube.com/watch?v=YZzQPCxmyVc&t=1849) Дослідження та колонізація космосу мають вирішальне значення для виживання та розвитку людства.

– Космос – це новий рубіж, який людство має вирішити, освоїти чи ізолювати від нього.

— Космічна колонізація потребує підготовки астронавтів і розробки програм для населення.

– Пояс астероїдів – це величезна скарбниця корисних копалин, необхідних для важкої та технічної промисловості.

– Проект «Вояджер» був першим міжнародним проектом, який представляв людство на міжнародній арені.

– Україна має потенціал в освоєнні космосу, але він не потужно розвивається державою.

[36:08](https://www.youtube.com/watch?v=YZzQPCxmyVc&t=2168) Космічна програма життєво важлива для виживання людства

– Космічна програма – інструмент великої політики та престижу

– Людству потрібен запасний план виживання на випадок катаклізмів

– Видобуток корисних копалин у космосі призведе до військових конфліктів

– Космічна програма потрібна і має бути публічною

Тези, які наводив Олександр:

  1. Сітка нормативних документів, які регулюють українську космічну програму.

Загальнодержа́вна цільова́ науко́во-техні́чна космі́чна програ́ма Украї́ни — вид загальнодержавної програми. Згідно із Законом України «Про космічну діяльність» (1996), розробляється на 5 років і затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. Формується Державним космічним агентством України разом з відповідними центром, органами виконавчої влади та НАН України, виходячи з мети та основних засад космічної діяльності в країні.

Закон України «Про космічну діяльність»

15 листопада 1996 року № 502/96-ВР

Цей Закон визначає загальні правові засади здійснення космічної діяльності в Україні та під юрисдикцією України поза її межами.

Стаття 3. Мета космічної діяльності

Космічна діяльність має на меті:

сприяння соціально-економічному та науковому прогресу держави, зростанню добробуту громадян;

участь у розв’язанні загальних проблем людства;

Стаття 5. Державне регулювання та управління у сфері космічної діяльності

Державне регулювання та управління у сфері космічної діяльності в Україні здійснюються шляхом:

…формування Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України;

Стаття 7. Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма України

Космічна діяльність в Україні здійснюється на основі Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України, яка розробляється на п’ять років і затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.

БУЛИ — ШІСТЬ ПРОГРАМ:

Перша Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма України була затверджена Указом Президента України від 23 лютого 1993 року № 93/93.

Друга ЗКПУ на 1998-2002 роки була затверджена Указом Президента України від 23 лютого 1998 року № 121/98.

Третя ЗКПУ на 2003-2007 роки була затверджена Указом Президента України від 10 лютого 2003 року № 120/2003.

Четверта програма на 2008—2012 роки була затверджена Законом України від 30 вересня 2008 року № 6081.

П’ята ЗКПУ на 2013-2017 роки була затверджена Указом Президента України від 13 лютого 2013 року № 90/20132.

Шоста ЗКПУ на 2018-2022 роки була затверджена Указом Президента України від 17 липня 2018 року № 226/20183.

ЗКПУ на 2021-2025 роки була схвалена Концепцією Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України .

 

Проект Закону про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2021-2025 роки

Номер, дата реєстрації:

6129 від 04.10.2021

 

04.11.2022

Прийнято за основу із скороч. строку підготовки

 

Додаток 2

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної
космічної програми України на 2021—2025 роки

  1. Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони

475 млн. грн. з держбюджету

  1. Створення космічних систем спостереження Землі та їх складових

3955.4 млн.грн. З держбюджету

  1. Впровадження космічних технологій на ринку послуг

376 млн. грн. з держбюджету

  1. Створення ракетно-космічної техніки

7607,8 млн. грн. з держбюджету

5.Фундаментальні та прикладні космічні дослідження

3308,29 млн.грн.

  1. Правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення заходів Програми

40,5 млн. грн. з держбюджету

ВСЬОГО 15.762,99 млн. грн. з держбюджету

інші джерела — 25.016,51 млн. грн.

 

У Держбюджеті на 2023 рік фінансування Державного космічного агентства — 1,165 млрд. грн.

В тому числі на цільову програму 95 млн.грн., (В ТОЙ ЧАС ЯК ПРОЕКТОМ ПРОГРАМИ ПЕРЕДБАЧЕНО 4.8 МЛРД.ГРН.)

Управління та випробування космічних засобів — 414,3 млн.грн.

 

  1. ДОСЯГНЕННЯ

на сайті «Українська правда»: Досягнення України за 30 років незалежності: чим пишається країна (fakty.com.ua)

Перший український космонавт

У 1997 році перший космонавт незалежної України, уродженець Буковини Леонід Каденюк полетів у космос. Його політ на американському шатлі Колумбія тривав 16 днів.

Запуск першого українського супутника

У 1995 році в космос запустили перший український штучний супутник Січ-1 для наукових спостережень та експериментів, розроблений і виготовлений у Дніпрі.

Цю подію називають знаковою для ракетно-космічної галузі незалежної України, адже Січ-1 вивели на орбіту за допомогою української ракети-носія Циклон-3 вперше під юрисдикцією України.

Перший космічний морський старт

У 1999 році Україна запустила ракетоносій Зеніт ЗSL з плавучої платформи Одіссей. Це був перший космічний морський старт.

Програма стала одним із найцікавіших і революційних міжнародних космічних проектів. Адже завдяки їй вперше вдалося реалізувати ідею використання морської платформи для здійснення космічних запусків з екваторіальної зони.

Пуски українських РН — Державне космічне агентство України (nkau.gov.ua)

СТАТИСТИКА ПУСКІВ РН, СТВОРЕНИХ ЗА УЧАСТЮ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Українські підприємства як створюють власні ракети-носії, так і беруть участь у створенні ракет-носіїв різних країн світу. Наприклад, для європейської ракети-носія «Вега» Україна виготовляє маршовий двигун верхнього ступеня, для американської ракети-носія «Антарес» – основну конструкцію першого ступеня.

З 1991 по 2022 р. – 177 пусків. В окремі роки до 10% всіх світових пусків ракетних носіїв, створених за участю українських підприємств.

ПУБЛІЧНІСТЬ

Зараз космічна галузь України є однією з найбільш перспективних галузей високих технологій. Україна має багато переваг у цій галузі, таких як висококваліфіковані кадри, наявність потужного науково-дослідного потенціалу та власних розробок.

Україна бере участь у міжнародних космічних програмах та співпрацює з іншими країнами. Наприклад, Україна співпрацює з Європейським космічним агентством (ЄКА) та бере участь у проектах ЄКА .

Також, Україна має свої плани щодо розвитку космічної галузіНаприклад, Україна планує створити власний супутник для збору інформації про стан земної поверхні.

ПІДПРИЄМСТВА

Україна має кілька підприємств у космічній галузі

1.Одне з найбільших і найвідоміших – Державне підприємство „Конструкторське бюро „Південне“ ім. М. К. Янгеля. Це підприємство є стратегічно важливим та головним підприємством космічної галузі України, яке забезпечує реалізацію повного циклу створення та експлуатації ракетно-космічної техніки (РКТ) і займає одне з провідних місць на світовому космічному ринку.

сконструйовано й вироблено понад 400 штучних супутників Землі, створюють та серійно виробляють ракети-носії, космічні апарати, системи керування, орієнтації і траєкторних вимірювань

2.Державне підприємство «Антонов» є провідним виробником літаків в Україні. Історія компанії налічує майже 70 років, за цей час було розроблено понад 100 моделей літаків.

Щодо космічної сфери, Державне підприємство «Антонов» не займається розробкою та виробництвом ракетно-космічної техніки

3.Державне науково-виробниче підприємство “Об’єднання Комунар” займається розробкою та виробництвом космічної техніки. Зокрема, підприємство розробляє та виготовляє ракети-носії серії “Циклон” та “Космос”, а також космічні апарати.

4.Науково-виробниче підприємство «Хартрон» — український холдинг (підприємства розташовані у Харкові та Запоріжжі) з розробки, виробництва та експлуатації автоматичних систем управління ракетно-космічної техніки. Входить до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки України.

Ракетно-космічна галузь

До української ракетно-космічної галузі входить майже 40 великих підприємств та багато малих і середніх підприємств-розробників і незалежних науково-дослідних лабораторій. Великими досягненнями вітчизняних фахівців стало створення космічних апаратів «Січ-1», «Океан-О», «АУОС» та «Мікрон», ракетоносіїв «Зеніт-3SL», «Дніпро», «Циклон-3». Україна відома також, апаратурою стикування «Курс» для Міжнародної космічної станції, системами прицілювання ракет, апаратурою систем керування для космічних комплексів «Союз», «Прогрес», «Протон», унікальними об’єктами наземної інфраструктури: контрольно-коригувальними станціями для глобальних навігаційних супутникових систем, мережею спостережень геофізичних явищ

 

  1. Навіщо нам Космос.

1.Наша планета Земля не вічна, і рано чи пізно ми втратимо її. Можливо, через кілька століть через природні та антропогенні процеси ми зіткнемося з проблемою виживання. Космічна експансія стає стратегічною метою для Людства і розселення в космосі є ключовим аспектом цього завдання.

2.І раптова смерть всього людства, як біологічного виду, сама собою страшна. Але ще страшніше в цьому випадку знищення всієї накопиченої людством інформації (знання) про навколишній світ. Тобто надзавдання Людства — збереження та примноження культури. Кожна людина окремо і все людство зокрема цінне саме як носій та здобувач такої культури.

Тому це єдина гідна мета людства — розселення у Всесвіті та збереження плодів нашої цивілізації.

3.На Землі ніхто не готує людей до космічного розселення та створення космічного людства. Активно виступають лише невеликі групи ентузіастів, включаючи письменників, науковців та космонавтів. Проте офіційні стратегії та програми держав та космічних агентств не включають розселення людства до космосу. Світовій спільноті, включаючи ООН, поки що не вдалося розробити стратегію та програму для космічної експансії.

 

Поделиться:
0
Александр Золотухин

Александр Золотухин

Организатор Дисскуссионного Клуба Полтава, консультант по вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *