Бухгалтерия будущего 0

Святкування корпоративу

Святкування корпоративу

Опубликовано: “Вестник. Официально о налогах”
26.12.2017 / 15:46
 

Під час новорічних свят підприємство несе різні витрати, пов’язані, зокрема, з проведенням корпоративу, оплатою роботи запрошених акторів, придбанням подарунків для працівників, прикрас для офісу тощо. Кожен із цих видів витрат відображається в обліку окремо і має певні особливості, про що читайте далі.

Огранізаційні витрати

Одним із найпоширеніших видів новорічних витрат для підприємства є організація корпоративу. Як правило, корпоративи проводяться у закладах ресторанного господарства, кафе та їдальнях, з якими укладається договір, виписується рахунок та складається акт наданих послуг. Підприємство сплачує за послуги за відповідну кількість працівників. Крім того, в рахунок може бути включено додаткові послуги — музичного супроводу, тамади, концертної програми тощо. В договорах, актах, рахунках усі ці витрати можуть називатися й інакше (наприклад, проведення культурно-розважальних заходів). Усі витрати можуть бути оформлені одним документом (договором, актом тощо).

Бухгалтерський облік

У бухгалтерському обліку витрати на новорічний корпоратив відносяться до складу інших операційних витрат — в Дт субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності».

Податковий облік

Податок на прибуток

Об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається відповідно до норм пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу, що можна виразити простою формулою:

П = ФРб + Р,

де П — прибуток, який підлягає оподаткуванню;

ФРб — фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності підприємства відповідно до НПБО або МСФЗ;

Р — різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу.

Тобто в основі визначення об’єкта оподаткування є бухгалтерський фінансовий результат (прибуток або збиток). Оскільки витрати зменшують бухгалтерський прибуток (збільшують збиток), вони таким чином зменшують і об’єкт оподаткування податком на прибуток. При цьому будь-яких специфічних різниць для ситуації з витратами на новорічний корпоратив Податковим кодексом не передбачено.

Під час визначення об’єкта для оподаткування податком на прибуток доцільно звернути увагу на обсяг доходу за попередній рік. І якщо він не досяг 20-мільйонного порогу, то й різниці можна не визначати. Але для цього прийняте для некоригування рішення слід задекларувати.

ПДВ

Підприємство здійснило оплату за новорічний корпоратив, тобто понесло відповідні витрати. При цьому підприємством не надано відповідних послуг, а тільки проведено оплату.

Якщо підприємство є платником ПДВ і придбало послуги з ПДВ (маючи таким чином право відобразити податковий кредит), то слід керуватися нормою п. 189.1 ст. 189 та пп. «г» п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу, відповідно до якої у разі якщо придбані товари/послуги призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку, такий платник повинен:

  • нарахувати податкові зобов’язання виходячи з вартості придбання «негосподарських» послуг;
  • скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних у терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну.

При цьому база оподаткування визначається згідно з п. 189.1 ст. 189 Податкового кодексу виходячи з вартості придбання товарів/послуг. Обидва примірники такої податкової накладної залишаються у платника ПДВ. У верхній лівій частині такої податкової накладної у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» проставляється позначка «X» та зазначається тип причини «13». У графі «Отримувач (покупець)» платник ПДВ вказує власне  найменування. У рядку «Індивідуальний податковий номер» зазначається умовний номер «600000000000».

Якщо запрошено акторів

З акторами (фізичними особами, не зареєстрованими підприємцями), які виконують відповідні ролі на новорічному корпоративі чи вітають працівників у приміщенні підприємства, доцільно укласти договір надання послуг (цивільно-правового характеру). Це слід робити в тому разі, якщо ці послуги не включено у вартість такого заходу, який надається закладом ресторанного господарства.

Оподатковуються такі виплати ПДФО, військовим збором та нараховується єдиний внесок у загальному порядку, прийнятому для договорів цивільно-правового характеру. Тобто із суми нарахованої винагороди утримується ПДФО за ставкою 18 %, військовий збір за ставкою 1,5 %, а на суму винагороди нараховується єдиний внесок у розмірі 22 %.

У формі № 1ДФ такі виплати відображаються за ознакою доходу «102».

У бухгалтерському обліку зазначені виплати відносяться в Дт субрахунку 949.

Приклад 1

Підприємство запросило акторів, які гратимуть роль Діда Мороза і Снігуроньки, вітаючи зі святом працівників в офісі.

Визначена договором сума послуг кожного становить 1 000,00 грн.

З цієї суми утримано:

ПДФО 180,00 грн (1 000,00 × 18 %);

військовий збір 15,00 грн (1 000,00 × 1,5 %).

Нараховано єдиний внесок 220,00 грн (1 000,00 × 22 %).

Підприємство перерахувало кожному актору (фізичним особам) на їхні банківські (карткові) рахунки по 805,00 грн (1 000,00 – 180,00 – 15,00).

Бухгалтерський облік послуг, наданих фізичними особами, які грали роль Діда Мороза і Снігуроньки, наведено в табл. 1.

Таблиця 1

№ 
з/п

Зміст 
господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, 
грн

Дебет

Кредит

1

Здійснено передоплату акторам (805,00 × 2)

685

311

1 610,00

2

Перераховано до бюджету: ПДФО (180,00 × 2)

641 (ПДФО)

311

 360,00

3

військовий збір (15,00 × 2)

642

311

30,00

4

Єдиний внесок (220,00 × 2)

651

311

440,00

5

Надано послуги (на підставі актів) (1 000,00 × 2)

949

685

2 000,00

6

Нараховано єдиний внесок

949

651

440,00

Персоніфіковані подарунки працівникам

Відповідно до пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу звільняється від оподаткування ПДФО і військовим збором вартість дарунків, якщо вона не перевищує 25 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2017 р. — 800 грн), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі. Водночас сума такого перевищення оподатковується на загальних підставах.

На вартість такого подарунка нараховується єдиний внесок за ставкою 22 %, адже подарунок вписується в поняття одноразових заохочень, не пов’язаних з результатами праці (пп. 2.3.2 Інструкції № 5).

Приклад 2

Підприємство закупило як подарунки своїм  працівникам мікрохвильові печі у кількості 3 шт. по 3 600,00 грн (у тому числі ПДВ 600,00 грн), усього на суму 10 800,00 грн (у тому числі ПДВ 1 800,00 грн).

Під час новорічного вечора їх вручено як подарунок трьом працівникам.

Така операція оформлена наказом керівника, де викладено в тому числі податкові наслідки операції для працівників. Працівники розписалися в наказі, підтвердивши власну згоду з умовами подарункової акції. Крім того, факт передачі подарунків оформлено накладною, в якій працівники також розписалися.

Податкові наслідки для працівників, які отримали мікрохвильові печі:

Вартість подарунка, яка оподатковується ПДФО, — 2 800,00 грн 
(3 600,00 – 800,00). Визначаємо об’єкт оподаткування — 3 414,63 грн 
(2 800,00 × 1,219512). Сума ПДФО — 614,63 грн (3 414,63 × 18 %).

Утримано військовий збір — 42,00 грн (2 800,00 × 1,5 %).

Нараховано єдиний внесок 792,00 грн (3 600,00 × 22 %).

Бухгалтерський облік роздачі подарунків працівникам наведено у табл. 2.

Таблиця 2

№ 
з/п

Зміст 
господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, 
грн

Дебет

Кредит

1

Закуплено подарунки для працівників

209

631

9 000,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641 (ПДВ)

631

1 800,00

3

Оплачено придбані подарунки

631

311

10 800,00

4

Вручено мікрохвильові печі працівникам (3 600,00 × 3)

361

712

10 800,00

5

Віднесено заборгованість за переданими подарунками за рахунок виплат працівникам

661

361

10 800,00

6

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

712

641 (ПДВ)

1 800,00

7

Дохід від продажу віднесено на фінансові результати

712

791

9 000,00

8

Списано собівартість реалізації

943

209

9 000,00

9

Собівартість реалізації віднесено на фінансові результати

791

943

9 000,00

10

Перераховано до бюджету: ПДФО (614,63 × 3)

641 (ПДФО)

311

1 843,89

11

військовий збір (42,00 × 3)

642

311

126,00

12

єдиний внесок (792,00 × 3)

651

311

2 376,00

13

Нараховано працівникам дохід на вартість вручених мікрохвильових печей (3 414,63 × 3 + 800,00 × 3)

949

661

12 643,89

14

Утримано: ПДФО

 661

641 (ПДФО)

 1 843,89

15

військовий збір

661

642

126,00

16

Нараховано єдиний внесок

949

651

2 376,00

Прикрашаємо офіс

Щоб прикрасити офіс, підприємство, зокрема, може придбавати:

  • новорічні ялинки (живі та штучні);
  • новорічні гірлянди;
  • новорічну мішуру;
  • ялинкові іграшки;
  • різноманітні новорічні муляжі;
  • іграшкові фігури діда Мороза, Снігу­роньки.

Слід зауважити, що з метою відображення в обліку всі вищезазначені предмети поділяються за орієнтовним строком експлуатації і вартістю.

Облік активів:

*якщо очікуваний строк експлуатації більше року, обліковують у складі необоротних матеріальних активів:

малоцінних необоротних матеріальних активів (субрахунок 112), якщо відповідний предмет менше встановленої підприємством вартісної ознаки таких предметів. Наприклад, у податковому обліку податку на прибуток такий критерій становить 6 000 грн (пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу);

основних засобів (рахунок 10), якщо відповідний предмет більше зазначеного вартісного критерія;

*якщо очікуваний строк експлуатації менше року, обліковують у складі запасів:

на субрахунку 209 «Інші матеріали», якщо предмети одразу використовуються під час їх передачі за призначенням;

на субрахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (МШП).

Бухгалтерський облік

Наприклад, якщо підприємство придбало живу ялинку для встановлення в офісі,  то відповідно до бухгалтерських правил таку ялинку оприбутковують спочатку на субрахунку 22, а після встановлення списують на витрати (Дт 949 Кт 22).

Строк експлуатації ялинкових іграшок може бути кілька років, а ціна відносно невелика. Придбані іграшки відображають у складі капітальних інвестицій на субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів».

Передачу в експлуатацію цих іграшок оформляють Актом приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма № ОЗ-1). На підставі Акта роблять бухгалтерський запис Дт 112 Кт 153. Нараховану амортизацію списують на суб­рахунок 949.

Податковий облік

Податок на прибуток

Новорічні предмети, які обліковуються у складі необоротних матеріальних активів, з позиції Податкового кодексу є невиробничими основними засобами, тому що не призначені для використання в господарській діяльності платника податку (пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 зазначеного Кодексу). Тому витрати на їх придбання не підлягають амортизації в податковому обліку. Це означає, що якщо підприємство застосовує коригування на податкові різниці, то відповідно до п. 138.1 ст. 138 цього Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої в бухгалтерському обліку амортизації, в тому числі невиробничих основних засобів. Але якщо підприємство не застосовує податкові різниці, то вартість амортизації зазначених предметів вплине на бухгалтерський фінансовий результат (зменшить його), а відтак і зменшить об’єкт оподаткування податком на прибуток.

Витрати на придбання активів, що не призначені для використання їх у господарській діяльності, не підлягають амортизації в податковому обліку

Новорічні предмети, обліковані в складі запасів чи МШП, списуються в бухгалтерському обліку на витрати, тому вартість цих предметів зменшує бухгалтерський фінансовий результат і відповідно об’єкт оподаткування податком на прибуток. При цьому податкових різниць для них не передбачено.

ПДВ

Якщо підприємство є платником ПДВ і придбало новорічні предмети з ПДВ (маючи таким чином право відобразити податковий кредит), слід нарахувати податкове зобов’язання відповідно до п. 189.1 ст. 189 та пп. «г» п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу. Детальніше це питання було розглянуто вище.

Приклад 3

Підприємство придбало різноманітні новорічні предмети (штучну ялинку, іграшки, гірлянди) усього на суму 6 000,00 грн, у тому числі ПДВ 1 000,00 грн.

Орієнтовний строк служби всіх предметів становить більше одного року. Але вартість кожного предмета — менше встановленої підприємством вартісної межі малоцінних необоротних активів.

Таким чином, підприємство класифікувало ці предмети як малоцінні необоротні матеріальні активи. Причому підприємство застосовує метод амортизації — списання 100 % вартості в перший місяць використання об’єкта.

Придбані предмети передано для використання — прикрашання офісу.

Бухгалтерський облік предметів, придбаних для прикрашання офісу, наведено в табл. 3.

Таблиця 3

№ 
з/п

Зміст 
господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, 
грн

Дебет

Кредит

1

Придбано новорічні предмети

153

631

5 000,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641 (ПДВ)

631

1 000,00

3

Оплачено придбані предмети

631

311

6 000,00

4

Передано новорічні предмети для прикрашання офісу

112

153

5 000,00

5

Нараховано амортизацію

949

132

5 000,00

6

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

949

641 (ПДВ)

1 000,00

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. Закон про РРО — Закон України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Закон № 1023 — Закон України від 12.05.91 р. № 1023-XII «Про захист прав споживачів». Наказ № 8 — наказ Укрсоюзсервісу від 29.09.95 р. № 8 «Про затвердження форм документів суворої звітності та Інструкції щодо їх використання».  Порядок № 46 — Порядок надання у тимчасове користування громадянам предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку, затверджений наказом Укрсоюзсервісу від 16.12.99 р. № 46. Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307. Методоснови № 396 — Методологiчнi основи та пояснення до позицiй нацiонального класифiкатора ДК 009:2010 «Класифiкацiя видiв економiчної дiяльностi», затверджені наказом Держкомстату України від 23.12.2011 р. № 396. Методрекомендації № 157 — Методичні рекомендації щодо впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейськрї інтеграції України від 17.06.2003 р. № 157. ПБО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92. ПБО 16 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318. Правила № 313 — Правила побутового обслуговування населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.94 р. № 313. Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держстату України від 13.01.2004 р. № 5Поделиться:
0
Александр Золотухин

Александр Золотухин

Организатор Дисскуссионного Клуба Полтава, консультант по вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *