збіжжя, основні засоби, бухгалтерія,
Бухгалтерия будущего 0

Правила рахування збіжжя тривалого використання

Перші українські правила рахування:

Правила рахування збіжжя тривалого використання

1.Поняття.

Збіжжя – це належне підприємству майно у вигляді предметів матеріального світу.

Збіжжя тривалого використання – збіжжя, яке використовується протягом періоду, більшого за звітний період (рік), або періоду вироблення товарів, робіт, послуг.

Приклад. Трактор, автомобіль, будинок, обладнання.

Зношування – це розподіл на витрати вартості збіжжя протягом очікуваного періоду використання.

Очікуваний період використання – період, протягом якого підприємство очікує використовувати збіжжя. Кожне господарство встановлює цей період самостійно.

Приклад. Господарство придбало автомобіль, який очікує використовувати 5 років. Тож 5 років – це очікуваний період використання.

Цей самий автомобіль придбало інше господарство, яке очікує його використовувати 2 роки. Тож для цього другого 2 роки – очікуваний період використання.

2.Отримання збіжжя.

Придбане збіжжя спершу зараховується до складу розбудови, а після того, як готове до використання за призначенням, включається до складу збіжжя тривалого використання і починається його зношування.

До вартості збіжжя включаються всі безпосередньо пов’язані з його придбанням витрати – суми, які сплачуються постачальнику, ПДВ, акциз, які не відшкодовуються, транспортно-заготівельні витрати тощо.

Безоплатно отримане (в тому числі вкладене засновниками до спільного багатства) збіжжя відображається за вартістю, за якою господарство могло придбати таке збіжжя у інших торговців.

Витрати, які господарство понесло на поліпшення збіжжя, збільшують його вартість. 

Витрати для підтримання збіжжя у початковому робочому стані включаються до складу поточних витрат.

3.Зношування збіжжя.

Зношування розраховується залежно від особливостей використання збіжжя в господарстві. 

Рекомендується нараховувати зношу прямолінійно, коли вся вартість збіжжя ділиться на очікуваний період використання. 

Належна за розрахунком до поточного періоду зноша включається до поточних витрат.

4.Списання збіжжя.

Рахування збіжжя закінчується в таких випадках:

  • збіжжя більше не очікується використовувати в господарстві і з нього не планується отримати якоїсь користі;
  • збіжжя передане іншим господарствам чи іншим особам.

 

Приклад рівноваги

(в тис. грн.)

Ліворуч

Праворуч

Збіжжя тривалого використання – 20

Спільне багатство – 10

Кошти на рахунку – 30

Заборгованість іншим господарствам – 40

Всього рівновага ліворуч – 50

Всього рівновага праворуч – 50

збіжжя, основні засоби, бухгалтерія,

Поделиться:
0
Александр Золотухин

Александр Золотухин

Организатор Дисскуссионного Клуба Полтава, консультант по вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *