відстрочка, мобілізація, інвалід, І група, ІІ група, батька, мати, відстрочка від мобілізації,
Бухгалтерия будущего 0

Отримання відстрочки, батько/мати інвалідність І чи ІІ групи

Розглядаємо ситуацію, коли син у батька/матері єдиний. І в батька/матері немає іншого з подружжя.

Продовження (друга частина):

Продовження (ІІІ частина):

Що сказано в Законі

Дивимося Закон України від 21.10.1993 р. № 3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (Закон про мобілізацію).

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані (п. 13 ч. 1 ст. 23 Закону):

«які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю».

Тож якщо, наприклад, у матері інваліда І чи ІІ групи є один син, і немає чоловіка, такий син має право на відстрочку.

 

Як отримати відстрочку

Особливості отримання відстрочки встановлені в п. 56 – п. 67 Порядку № 560 (Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затверджений Постановою КМУ від 16.05.2024 р. № 560).

Далі наведемо покроково порядок отримання відстрочки.

 

Найперше!

Особа, яка планує отримати відстрочку, вже має бути зареєстрована в ТЦК. Тож за такою особою вже мають бути оновлені реєстраційні дані.

НЕБЕЗПЕКА! В період первинної реєстрації (оновлення даних) особу можуть мобілізувати.

 

Крок 1. Подання військовозобов’язаним заяви до ТЦК із заявою особи, що потребує догляду (див. п. 61 Порядку № 560).

Що це за заява, якої форми вона має бути, в п. 61 Порядку № 560 не уточнено. Сказано тільки, що вона подається в паперовій або електронній формі (якщо така форма буде реалізована) до ТЦК за місцем перебування військовозобов’язаного на військовому обліку.

Мабуть, що це заява довільної форми. Зі змісту п. 61 випливає, що в такій заяві слід зазначити, що військовозобов’язаний є особою, яка здійснює догляд за батьком/матір’ю інвалідом І чи ІІ групи і що немає інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

До цієї заяви військовозобов’язаного додається також заява особи, яка потребує догляду, довільної форми із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків, про підтвердження відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані її утримувати (чоловік/дружина, працездатні діти), чи інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

Мабуть, що заява особи, що потребує догляду, має бути нотаріально завірена. Незрозуміло також, на чиє ім’я особа, яка потребує догляду, має писати заяву. Мабуть, на ім’я керівника ТЦК за місцем проживання військовозобов’язаного.

ТЦК має перевірити дані цієї заяви і надіслати матеріали перевірки цієї заяви керівнику виконавчого органу місцевого самоврядування за адресою місця проживання або адресою задекларованого/ зареєстрованого місця проживання військовозобов’язаного, який здійснює догляд.

Який строк такої перевірки, в Порядку № 560 нічого не сказано. Тож ТЦК може тягнути скільки завгодно з її розглядом.

НЕБЕЗПЕКА: В цей період військовозобов’язаного можуть направити на медичний огляд і призвати на військову службу.

 

Крок 2. Подання заяви на ім’я керівника виконавчого органу сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за адресою місця проживання військовозобов’язаного.

Згідно з п. 61 Порядку № 560 таку заяву військовозобов’язаний, який здійснює догляд, повинен подати до місцевого органу влади за місцем свого проживання, для встановлення факту здійснення догляду (постійного догляду).

Мабуть, що заява подається в довільній формі. Але прямо про це в Порядку не сказано.

Цю заяву має розглянути комісія, створена в місцевому органі влади. Строк розгляду заяви Порядком № 560 не встановлений. Тож розгляд такої заяви може затягнутися.

Розглядати таку заяву комісія має з урахуванням матеріалів, отриманих від ТЦК.

Тут ще незрозумілий момент: батько/мати з інвалідністю можуть проживати за іншою адресою, аніж військовозобов’язаний. То як комісія буде вирішувати це питання?

За наслідками розгляду заяви комісія складає акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) (додаток 8 до Порядку № 560).

Цей акт комісія надає військовозобов’язаному.

НЕБЕЗПЕКА: В цей період військовозобов’язаного можуть направити на медичний огляд і призвати на військову службу.

 

Крок 3. Надання заяви з документами комісії ТЦК.

Для розгляду питань надання відстрочки при ТЦК утворюється комісія, якій і потрібно надати заяву з документами.

Які документи, кому і як подавати.

Для одержання відстрочки військовозобов’язаний особисто має подати на ім’я голови комісії:

  • Заяву за формою, наведеною в додатку 4 до Порядку № 560;
  • документи, що підтверджують право на відстрочку, зазначені у додатку 5 до Порядку № 560. Документи мають бути оригінали чи належним чином засвідчені копії.

Підтверджуючі документи, наведені в додатку 5:

  • документи, що підтверджують родинні зв’язки;
  • акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) (додаток 8), в якому зазначаються відомості про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд. НЕБЕЗПЕКА! У Законі про мобілізацію такої умови немає;
  • один із документів, що підтверджує інвалідність особи, яка потребує догляду, наприклад, пенсійне посвідчення, в якому зазначено групу інвалідності;
  • висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю II групи). НЕБЕЗПЕКА! У Законі про мобілізацію такої умови немає.

Документи військовозобов’язаний має подати особисто до комісії ТЦК.

Тобто, подати заяву з документами через довірену особу, чи поштою, Порядком № 560 не передбачено. Військовозобов’язаний має особисто прибути до ТЦК та подати заяву з документами.

В який строк приймається рішення і повідомляється військовозобов’язаний.

Комісія розглядає заяву протягом семи днів з дати надходження.

Тут не уточнено, які дні маються на увазі, робочі чи календарні. Норма сформульована таким чином, що, на наш погляд, маються на увазі календарні дні, і день надходження заяви включається до підрахунку семи днів. Наприклад, якщо заява подана 18.05.2024 р., то рішення має бути прийняте по 24.05.2024 р. включно.

Про прийняте комісією рішення повідомляється засобами

телефонного, електронного зв’язку або поштою заявнику не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення. Тобто, якщо рішення ухвалили 24.05.2024 р., то повідомити військовозобов’язаного мають не пізніше 25.05.2024 р.

У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надається

довідка із зазначенням строку відстрочки за формою, визначеною у

додатку 6.

У разі відмови у наданні відстрочки військовозобов’язаному

повідомляють письмово із зазначенням причин відмови за формою,

визначеною у додатку 7. Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку.

УВАГА! До ухвалення комісією рішення військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Чи потрібно проходити медичний огляд військовозобов’язаним, які подають заяву?

В п. 63 Порядку № 560 зазначено, що військовозобов’язані, які звернулися до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

Але, як зазначено вище, щоб подати заяву до комісії про отримання відстрочки, спершу до ТЦК потрібно подати заяву про догляд за батьком/матір’ю інвалідом. Потім потрібно подати заяву до місцевого органу влади, щоб отримати акт за формою додатку 8.

Таж поки ці документи будуть розглядатися, до моменту подання заяви на отримання відстрочки військовозобов’язаного цілком можуть направити на медичний огляд.

Хіба що вважати, що первісна заява, подана до ТЦК, це і є та заява, після подання якої і до повного завершення циклу отримання відстрочки військовозобов’язаного не направлять не медичний огляд.

На який строк надається відстрочка?

Відстрочка надається на строк проведення мобілізації, тобто, до закінчення відповідного строку проведення мобілізації, встановленого Указом Президента України.

На сьогодні діє Указ Президента України від 06.05.2024 р. № 272/2024 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації», яким мобілізацію продовжено до 12.08.2024 р.

Тож якщо оформити відстрочку до цієї дати, така відстрочка діятиме до 12.08.2024 р.

Якщо буде видано новий Указ Президента України про продовження мобілізації, то військовозобов’язаний повинен ще раз направити заяву до комісії ТЦК про продовження відстрочки. Але що це має бути за заява, в Порядку № 560 не уточнено. Можливо, що це заява за формою додатку 5, яка подавалася початково для отримання відстрочки. Але чи подавати разом із такою заявою документи, які початково подавалися, також нічого не сказано.

НЕБЕЗПЕКА! Внаслідок нечіткого формулювання норм, тут можуть виникати непорозуміння.

 

Загальний висновок

Перше.

Порядок отримання відстрочки, встановлений Порядком № 560, суперечить нормам Закону про мобілізацію.

Це може бути підставою конфліктів з приводу отримання відстрочки і предметом судових розглядів.

Друге.

Порядок отримання відстрочки виписаний таким чином, що передбачає проходження кількох етапів (кроків), на кожному з яких військовозобов’язаного можуть мобілізувати. Тобто, Порядок № 560 з цього приводу не містить ніяких гарантій.

Третє.

Порядок № 560 подеколи містить неконкретні норми, з яких незрозуміла процедура окремих етапів оформлення відстрочки. Що буде призводити до непорозумінь на практиці.

Четверте.

Порядок отримання відстрочки досить складний і не має чітко встановленого строку виконання окремих етапів проходження процедури отримання відстрочки. Це значить, що військовозобов’язаний, який має право на отримання відстрочки, може її взагалі не отримати через складну процедуру.

Поделиться:
0
Александр Золотухин

Александр Золотухин

Организатор Дисскуссионного Клуба Полтава, консультант по вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *