Національна стратегія доходів до 2030 року, оподаткування,
Бухгалтерия будущего 0

Національна стратегія доходів до 2030 року

Яке оподаткування нас очікує в найближчі 7 років.

(Національна стратегія доходів до 2030 року):

ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ

1.Війна принесла нашій країні великі біди і руйнування. Допомога із сторони буде зменшуватися, тому відбудовуватимемо в основному за свої кошти.

2.Для того, щоб відбудовувати за свої кошти, рівень оподаткування буде суттєво збільшений.

3.В країні буде створено позитивний суспільний клімат для повернення мігрантів.

4.Законодавство України буде надалі адаптуватися до законодавства ЄС.

5.Контроль за платниками податку буде підвищено.

6.Впровадження ІТ-рішень в податкову практику, щоб перевірки було автоматизовано.

«…інструмент електронного аудиту («Е-аудит»), який передбачає надання платниками податків бухгалтерської та фінансової інформації у електронному вигляді за стандартизованими вимогами, яка надалі опрацьовується із застосовуванням спеціалізованого програмного забезпечення. Таким загальноприйнятим форматом подання інформації є стандартний аудиторський файл (Standard Audit File – Tax, SAF-T), розроблений ОЕСР. Він містить експортовані з вихідної системи обліку достовірні дані про наявність та стан активів, власного капіталу та зобов’язань, а також зміни у фінансово-господарському стані платника податків за певний період.»

7.Доступ державних органів до інформації про рух коштів на банківських рахунках людей.

Національна стратегія доходів до 2030 року, оподаткування,

ОПОДАТКУВАННЯ

8.Впровадити прогресивну шкалу ставок ПДФО (у кого більший дохід, з того більші податки).

81.Перегляд пільг з ПДФО.

82.Заміна мінімального неоподаткованого доходу на надання персональної соціальної допомоги особам з низьким рівнем доходу.

9.Привести правила справляння податку на прибуток у відповідність до законодавства ЄС.

91.Перегляд пільг з податку на прибуток.

92.Запровадження миттєвої амортизації для окремих об’єктів ОЗ – нарахування амортизації відразу в розмірі 100%.

93.Податкове законодавство щодо дивідендів, відсотків та роялті, що сплачуються між тісно пов’язаними компаніями будуть поступово приводитися у відповідність до директив ЄС.

94.Впровадження оподаткування надприбутків, які будуть отримувати підприємства в післявоєнний період.

10.Привести правила справляння ПДВ у відповідність до законодавства ЄС.

101.Перегляд пільг з ПДВ.

102.Перегляд знижених ставок з ПДВ.

11.Підвищити акцизи на паливо, алкогольні напої та тютюнові вироби до мінімальних ставок ЄС.

12.Впровадити оподаткування екологічним податком викидів вуглецю.

13.Змінити оподаткування видобувних галузей.

14.Оптимізувати оподаткування переробних галузей.

15.Оподаткування віртуальних активів (криптоактивів).

151.Протягом трьох років ставка ЄП для юросіб буде підвищено до 18%.

152.ФОП платники ЄП груп 2 і 3 об’єднають в одну групу. Ставки будуть залежно від виду діяльності від 3% до 17%. Після перевищення встановленого порогу вони будуть платниками ПДВ.

153.Види діяльності на ФОП групи 1 будуть зменшені, ставка буде від доходу, а не фіксована. Після перевищення встановленого порогу вони будуть платниками ПДВ.

154.Для юросіб на ЄП групи 4 ставка буде підвищена до еквівалентного розміру податку на прибуток 18%.

15-1.Скасування усіх підвищуючих та понижуючих

коефіцієнтів, які застосовуються до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом для стільникового зв’язку.

15-2.Провести інвентаризацію нерухомого майна та земельних ділянок на предмет їх наявності в державних реєстрах, як об’єктів оподаткування майновими податками.

15-2.Запровадити оподаткування нерухомого майна залежно від ринкової вартості, а не площі.

15-3.Перегляд податкових пільг. Фактично – їх зменшення.

Національна стратегія доходів до 2030 року, оподаткування,

МИТНИЦЯ

16.Антикорупційні заходи.

17.Підвищення зарплати митникам.

18.Розвиток ІТ та діджиталізація митної служби.

19.Гармонізація митного законодавства України до законодавства ЄС.

РЕЄСТРАЦІЯ ФОП

20.Окрема реєстрація ФОП буде скасована. Щоб стати ФОП, потрібно буде відкрити рахунок в банку для ведення ФОП. Щоб закрити ФОП, такий рахунок слід буде закрити.

Національна стратегія доходів до 2030 року, оподаткування,

Вам подобається наведена стратегія оподаткування?

Напишіть в коментарях.

Поделиться:
0
Александр Золотухин

Александр Золотухин

Организатор Дисскуссионного Клуба Полтава, консультант по вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *