Бухгалтерия будущего, Дискуссионный Клуб Полтава 0

Чи обов’язково обліковувати робочий час за табелем?

Обсяг аргументів:

-аргумент — до 1,5 тис. зн.

-зауваження — до 0,5 тис.зн.

-відповідь на зауваження — до 1 тис. зн.

*** 

Дискусія з цього питання була ТУТ.

А також ТУТ.

***

*** 

Должно ли предприятие обязательно использовать табель учёта рабочего времени?

*** 

Спричинена такою новиною:

За відсутність табеля штрафуватимуть, навіть якщо на підприємстві працює лише директор

29.08.2017 | 12:37

Окружний адмінсуд наголосив, що на підприємстві мають вести облік робочого часу, за даними якого виплачують заробітну плату, і визнав правомірним накладення штрафу в розмірі 3200 грн за недотримання вимог законодавства про працю.

Нагадаємо: згідно із ч. 2 ст. 30 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР роботодавець зобов’язаний забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи, а також бухгалтерський облік витрат на оплату праці. Отже, на підприємстві мають вести табель обліку робочого часу, навіть якщо працює лише одна особа.

 Постанова Кіровоградського окружного адміністративного суду від 21.06.17 р. у справі № П/811/820/17.

Встановлено, що в період з 04 квітня 2017 року по 14 квітня 2017 року головним державним інспектором відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів ОСОБА_3 було проведено позапланову перевірку з питань дотримання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування ТОВ “Ктарос”, за наслідками якої складено акт за № 11-01-040/0378 від 14 квітня 2017 року (а.с. 8-15).

Підставою для перевірки стало звернення Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області від 24.03.2017 №1443/117-2017, в якому зазначалось, що ОСОБА_2 є директором ПП «Голд-Рубіж», ПП «Ктарос А», ПП «Ктарос-Б», ПП «Рубіж-Україна-В», ПП «Центр-Кордон» та за даними Пенсійного фонду не нараховував собі заробітну плату за період з 01.01.2015 по 15.03.2017 (а.с. 39).

Також, перевіркою встановлено порушення ч.2 ст.30 Закону України «Про оплату праці» щодо обов’язку власника або уповноваженого ним органу забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи, а також бухгалтерський облік витрат на оплату праці. Так, на підприємстві не ведуться табелі обліку робочого часу, а відповідно не нараховується та не виплачується заробітна плата директору підприємства ОСОБА_2, призначеному на посаду наказом від 31.01.2017 №31/01/1-17 К за сумісництвом (а.с. 14).

З актом перевірки представник позивача ознайомлений, та зазначив, що з ним не згоден, оскільки засновник є директором  даного підприємства, тому заробітну плату йому не нараховувалось, табель обліку робочого часу не вівся (а.с. 15, зворотній бік).

Питання державного і договірного регулювання оплати праці, прав працівників на оплату праці та їх захисту визначаються цим Кодексом, Законом України “Про оплату праці” та іншими нормативно-правовими актами.

Наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 року N 489 “Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці” затверджено типові форми первинної облікової документації підприємств, установ, організацій, в тому 1.4. N П-5 “Табель обліку використання робочого часу”.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Закону України “Про оплату праці” роботодавець зобов’язаний забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому порядку.

З огляду на викладене, на підприємстві повинен бути облік робочого часу, за даними якого і виплачується заробітна плата, відповідно до відпрацьованого працівником часу.

Судом встановлено, що відповідно до наказу № 30/06/1-15 К від 30.06.2015 ОСОБА_2 приступає до виконання обов’язків директора та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві ТОВ “Ктарос” з 01.07.2015 (а.с. 40).

Відповідно до наказу № 31/01/1-17 К від 31.01.2017 ОСОБА_2 приступає до виконання обов’язків директора та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві ТОВ “Ктарос” за сумісництвом з 01.02.2017 (а.с. 41).

Статут ТОВ “Ктарос” не містить спосіб винагороди засновнику, який виконує функції директора, за таку діяльність (а.с. 42-43).

Відповідно наказу № 18/06/1-10 ОД від 18.06.2010 ОСОБА_2 виконує функції директора ТОВ “Ктарос” на безоплатній основі, без нарахування і виплати заробітної плати (а.с. 19).

Таким чином, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді директора ТОВ “Ктарос”,та враховуючи те, що на підприємстві не має інших найманих працівників, повинен в тому числі вести облік робочого часу, із заповненням Табелю обліку використання робочого часу, і нараховувати та отримувати заробітну плату відповідно до відпрацьованого часу.

Табель обліку використання робочого часу на підприємстві не вівся, про що ОСОБА_2 особисто зазначив в поясненнях до акту перевірки за № 11-01-040/0378 від 14 квітня 2017 року (а.с. 15, зворотній бік).

У зв’язку з порушенням ч. 2 ст. 30 Закону України “Про оплату праці”, згідно акту перевірки складено постанову від № 11-01-040/0378-207 від 04.05.2017 про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами у розмірі 3200 грн.

*** 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.01.2012 р. N 9/4-10/9

Щодо заповнення табеля обліку використання робочого часу

Держстат України в межах повноважень розглянув запит щодо застосування форми первинної облікової документації N П-5 та повідомляє наступне.

Відповідно до статті 14 Закону України “Про державну статистику” органи державної статистики затверджують статистичну методологію та звітно-статистичну документацію, а також типові форми первинної облікової документації, необхідні для проведення державних статистичних спостережень.

Типові форми первинного обліку, затверджені наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. N 489 “Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці”, використовуються з метою обліку використання робочого часу усіх категорій працюючих, для контролю за дотриманням встановленого режиму робочого часу, для отримання даних про відпрацьований час та інших показників, необхідних для складання форм державних статистичних спостережень з праці.

Зокрема, типова форма N П-5 “Табель обліку використання робочого часу” надається як рекомендована для застосування і використовується як формалізований набір показників у складі первинного обліку підприємства щодо використання робочого часу, необхідний для заповнення форм державних статистичних спостережень з праці. На практиці табель використовується також для інших цілей, тому підприємство при необхідності має право застосовувати й іншу форму табеля, але при цьому обов’язковим для респондентів є наявність первинного обліку показників щодо використання робочого часу, явок та неявок працівників, які визначено формами державних статистичних спостережень з праці.

Робочі дні перебування працівника у службових відрядженнях можуть визначатися таким чином: у першому рядку зазначається кількість відпрацьованих годин згідно з режимом за основним місцем роботи, наприклад 8, а у другому рядку – умовні позначення перебування у відрядженні “ВД”.

Позначення в табелі вихідних (святкових) днів, які припадають на період службового відрядження, здійснюється відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р. N 59, Положення про відрядження, затвердженого на підприємстві згідно з чинним законодавством та порядку, встановленого колективним договором. При цьому у складі загальної кількості відпрацьованих за місяць днів/годин у графі “Відпрацьовано за місяць” відображаються лише робочі дні/години, що припадають на період відрядження.

Таким чином, облік часу перебування працівника у відрядженнях для відображення у формах державної статистичної звітності з праці здійснюється тільки у тій частині, яка припадає на робочі дні, тобто без урахування вихідних і святкових днів.

Водночас зауважуємо, що питання обліку та відображення у табелі днів вибуття та прибуття з відрядження та одночасної роботи не належить до повноважень Державної служби статистики України, оскільки пов’язані з тлумаченням законодавства з праці.

Заступник Голови

Н. Власенко

*** 

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.05.2010 р. N 140/13/116-10

Про роз’яснення деяких питань законодавства

У Департаменті з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянуто звернення і в межах компетенції повідомляється.

Відповідно до статті 10 Закону України “Про відпустки” черговість надання відпусток працівників визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Оскільки законодавчо не встановлена форма графіка відпусток, він складається у довільній формі.

Враховуючи те, що Закон України “Про відпустки” поширюється на всіх громадян України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, то норма Закону щодо складання графіка відпусток має бути дотримана і у випадку, коли на підприємстві працює три особи.

Пунктом 1.6 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. N 286 та зареєстрованої в Мін’юсті 30.11.2005 р. за N 1442/11722, передбачено, що форми державних статистичних спостережень на підприємствах заповнюються на основі типових форм первинної облікової документації.

До первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників належить і табель обліку використання робочого часу.

Відповідно до пункту 1.3 Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 3-ПВ (термінова, піврічна) “Звіт про використання робочого часу”, затвердженої наказом Держкомстату України від 27.12.2007 р. N 467 та зареєстрованої в Мін’юсті 11.01.2008 р. за N 15/14706, підставою для складання звіту є:

форми первинної облікової документації підприємства, установи, організації (далі – підприємства): накази (розпорядження) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору; накази (розпорядження) про надання відпустки; табель обліку використання робочого часу; довідки й інші офіційні документи, що підтверджують відсутність працівника на роботі;

укладений колективний договір підприємства;

документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Ведення табельного обліку робочого часу на підприємствах, в установах і організаціях регламентується наказом Держкомстату України від 05.12.2008 р. N 489 “Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці”. У табелі обліку використання робочого часу (типова форма N п-5) робляться відмітки про фактично відпрацьований час, відпрацьовані за місяць години, в т. ч. надурочні, вечірні, нічні години роботи та ін., а також інші відхилення від нормальних умов роботи.

Враховуючи вищезазначене, ведення табеля обліку використання робочого часу для підприємств з невеликою чисельністю також є обов’язковим.

Особова картка працівника (типова форма N п-2) вищезазначеного наказу Держкомстату є основним документом з обліку особового складу на підприємстві.

Особові картки ведуться на всіх працівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності й галузевої належності (в т. ч. незалежно від кількості працівників на підприємстві).

Статтею 24 Закону України “Про відпустки” передбачено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

За статтею 12 Закону України “Про відпустки” щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. При цьому ця частина відпустки не обов’язково повинна бути першою її частиною.

Зазначеною вище нормою передбачено можливість поділу щорічної відпустки на частини, а не обов’язок роботодавця поділити її на частини, як того бажає працівник.

Оскільки остаточне рішення щодо надання працівникові відпустки приймає роботодавець, з метою недопущення втрат робочого часу, беручи до уваги виробничі обставини, він може й не погодитися поділити відпустку так, як того бажає працівник, також може запропонувати свої умови поділу щорічної відпустки або не поділити її взагалі.

Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

Законодавством не передбачено умови щодо надання невикористаної частини відпустки з дня тижня, що є наступним за днем закінчення попередньої використаної її частини, або кратній 7. Роз’яснення Мінпраці від 20.07.95 р. N 06-2555 “Про поділ щорічної відпустки працівників, яка надається в календарних днях”, яким передбачалася така умова поділу відпустки на частини, втратило чинність у зв’язку з прийняттям Закону України “Про відпустки”, який було введено в дію з 1 січня 1997 року.

Особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно з законодавством (стаття 28 Закону України “Про відпустки”).

Функції державного контролю за дотриманням законодавства про працю, в т. ч. про відпустки, здійснює Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю та його територіальні органи.

У разі порушення роботодавцем норм законодавства про працю за результатами перевірки посадові особи Держнаглядпраці мають право вносити їм приписи про усунення виявлених порушень; складати у випадках,передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, а також розглядати справи про такі правопорушення та накладати адміністративні стягнення згідно із законодавством.

Так, згідно з частиною першою статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до статті 1886 цього Кодексу невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю щодо усунення порушень законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування або створення перешкод для діяльності цих органів – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Заступник директора
Департаменту

В. Мостовий

*** 

Наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 року N 489 “Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці” 

Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій щодо обліку особового складу, використання робочого часу та розрахунків з працівниками із заробітної плати

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2009 року типові форми первинної облікової документації  підприємств, установ, організацій, що додаються:

 

1.5.  №  П-5   “Табель обліку використання робочого часу”.

В самій формі табеля зазначено:

 1. Форма носить рекомендаційний характер і складається із мінімальної кількості показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень. При необхідності форма може бути доповнена іншими показниками, необхідними для обліку на підприємстві.

*** 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
юстиції України 
12.04.2012  № 578/5

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
17 квітня 2012 р. 
за № 571/20884

ПЕРЕЛІК 
типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів

408 Табелі використання робочого часу – 1 рік

445 Табелі, наряди працівників, за-діяних на роботах із шкідливи-ми умовами праці – 75 р.

685 До­ку­мен­ти (до­від­ки, за­яви, спи­с­ки, копії наказів про відрядження, по­свід­чен­ня про від­ря­джен­ня, протоколи вру-чення, журнали реєстрації по-свідчень, табелі робочого часу тощо) гро­ма­дян, які пост­ра­ж­да­ли вна­с­лі­док Чо­р­но­биль­сь­кої ка­та­с­т­ро­фи – 75 р.

*** 

Про державну статистику
Верховна Рада України; Закон від 17.09.1992 № 2614-XII

Стаття 4. Суб'єкти дії Закону 
  Суб'єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є: 
  а) органи державної статистики та працівники, які від імені 
цих органів на постійній або тимчасовій основі беруть участь у 
проведенні статистичних спостережень; 
 б) респонденти: 
  юридичні особи; 
 відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на 
території України; 
  відокремлені підрозділи  юридичних  осіб  України,  що 
знаходяться за межами України; 
 фізичні особи, незалежно від їх громадянства, які перебувають 
на території України, або сукупності таких осіб; 
  фізичні особи, які є громадянами України і перебувають за її 
межами, або сукупності таких осіб; 
  в) користувачі даних статистичних спостережень. 
...
Стаття 14. Основні обов'язки органів державної статистики 
   Органи державної статистики зобов'язані: 
   організовувати і проводити статистичні  спостереження  за 
соціально-економічними і демографічними процесами, екологічною 
ситуацією в Україні та її регіонах; 
   проводити державні статистичні спостереження, що стосуються 
соціально-демографічного та економічного становища населення, його 
підприємницької діяльності тощо; 
   аналізувати соціально-економічні, демографічні та екологічні 
явища і процеси, які відбуваються в Україні та її регіонах; 
   надавати  державним  органам  та  органам  місцевого 
самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і у 
строки, визначені планом державних статистичних спостережень або 
окремими рішеннями Кабінету Міністрів України; 
   забезпечувати гласність статистичної інформації,  видавати 
відповідно  до  плану  державних  статистичних  спостережень 
статистичні  збірники,  бюлетені,  огляди, прес-випуски тощо, 
проводити прес-конференції; 
   забезпечувати рівний  доступ  до  статистичної інформації 
юридичних і фізичних осіб; 
   проводити фундаментальні дослідження та прикладні розробки у 
галузі статистики; 
   використовувати у  практиці  органів державної статистики 
міжнародні статистичні стандарти та рекомендації; 
 

   забезпечувати респондентів звітно-статистичною документацією 
(за  винятком державних класифікаторів техніко-економічної та 
соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних 
спостережень; 
   забезпечувати ведення Єдиного державного реєстру підприємств 
і  організацій України та реєстрів респондентів статистичних 
спостережень, ідентифікацію та класифікацію включених до цих 
реєстрів суб'єктів; 
   забезпечувати розвиток і вдосконалення технології опрацювання 
статистичної інформації; 
   забезпечувати збереження, накопичення, актуалізацію та захист 
статистичної інформації, дотримання її конфіденційності; 
   здійснювати міжнародні  та  міжрегіональні  статистичні 
зіставлення; 
   надавати статистичні дані міжнародним організаціям, а також 
здійснювати  обмін  статистичною інформацією із статистичними 
службами інших країн відповідно до вимог законодавства України. 

Стаття 18. Основні права і обов'язки респондентів 
   Респонденти мають право знати, які первинні дані про них 
збираються у процесі статистичних спостережень, з якою метою, як, 
ким і з якою метою будуть використовуватися. 
   Респонденти зобов'язані безкоштовно (за винятком проведення 
окремих вибіркових обстежень фізичних осіб або сукупностей таких 
осіб, за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацію 
за  витрату часу) в повному обсязі за формою, передбаченою 
звітно-статистичною документацією, у визначені строки подавати 
органам державної статистики достовірну інформацію, у тому числі з 
обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку.


   Склад, обсяги та методологія розрахунків показників, адреси і 
строки  подання  статистичної  інформації,  зазначені  у 
звітно-статистичній  документації,  є  обов'язковими для всіх 
респондентів і не можуть бути змінені без відповідного дозволу 
органів державної статистики. 

*** 

Господарський кодекс

Стаття 19. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю

8. Усі суб’єкти господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, виділені на окремий баланс, зобов’язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законом, а також вести (крім громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які провадять господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці) бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, виділених на окремий баланс, подання статистичної інформації та інших даних, не передбачених законом або з порушенням порядку, встановленого законом.

*** 

***

Окремі коментарі:

Коментарі
Galyna Kaznachey так завжди було. чи ні ? Принаймні, я завжди вела табель й на одного

Керувати

 
Приховати 25 відповідей
Александр ЗолотухинGroup Admin питань немає. але підходити з умом нада, а не без ума. якщо один, то що він, на себе вестиме?

Керувати

Alla Nikolova Та хоч би й на себе.Контроль за відповідністю відпрацьованого часу його оплаті має бути. Але ж штрафи за такий проступок мають бути оптимальні. Якщо одна особа має маленький бізнес, ризикує аби прогодувати сім’ю, а тут такі штрафи за будь-що,вибачте, такий підхід до підприємництва призведе до краху…

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Alla Nikolova та не повинно бути ніякого контролю власника за собою. він сам. що він – себе буде контролювати?

Керувати

Alla Nikolova Александр Золотухин Можливо й так. Але підприємницька діяльність сама по собі є ризиком. А отже щоб цей ризик мінімізувати, потрібно вести облік. В якому вигляді це відбувається – це вже питання інше. Звичайно, ми звикли до папірців або їх електронних форм, обов’язково затверджених “зверху”. Інакше при перевірках це лише – штрафи. Наша система обліку ще у стадії трансформації, реформації чи чого завгодно. Тому ще довго прийдеться платити непосильні штрафи за “папірці”, які не заповнені відповідно до інструкцій. Це породжує корупційність, адже якщо всі вважають за непотрібне, але ніхто не відміняв чи не змінював,то вже пардон, будбте ласкаві, сплатіть, хоч у кишеню перевіряючому…

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Alla Nikolova я нижче вже описав. закон каже про облік робочого часу. але не каже, як його вести, той облік. якщо єдиний власник і працівник заповнив документ з нарахування зарплати, де вказано і відпрацьовані години, то він виконав функцію з обліку робочого часу. додатково ще й ліпити табель немає сенсу.

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Alla Nikolova а тут в цій дискусії, я так розумію, нам цікаво встановити, як воно по правді, по суті, а не що взбрело в голову якомусь ревізорові, які там у нього миші в голові наслідили

Керувати

Alla Nikolova У тому то й наша біда, що все залежить від голови ревізора. Більшість, кого перевірили та ще знайшли якісь недоліки, і не дай Боже сплатили штрафи, все життя буде боятись зробити інакше, і тим паче щось комусь доводити. А от на рівні держави скільки є у нас департаментів, інститутів, що займаються розробкою, методологією, удосконаленням хоча б бух. обліку. І щось я не бачу радикальних змін.все на рівні минулого століття…

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Alla Nikolova я тут пропоную обговорювати не те, як угодити черговому ревізору, а як ситуацію слід вирішити по правді, по суті, по справедливості і по закону.

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Alla Nikolova свої думки з цього приводу, аргументи я навів в цій дискусії. якщо хтось аргументує щось інше – будь-ласка. але потрібні міркування, а не поширення чергових міфів, що табель обов’язковий. обов’язковий не табель, а облік. добре. який повинен бути облік? якщо табель обов’язковий – дайте посилання на закон

Керувати

Alla Nikolova Тільки на державному рівні змінювати підхід до обліку. Якщо ви вважаєте,що не потрібний табель, є дані про відпрацьований час в іншому вигляді, то будь ласка, використовуйте їх. але ж у нас так не можна. Причини описані вище.

Керувати

Alla Nikolova На даний момент не можу конкретно відповісти, де і в якому законі чи інструкції написано, чи в даному випадку табель обов’язковий. Треба передивитись уважно.Дякую.

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Alla Nikolova тоді просто міркуємо, як воно по правді і справедливості.

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Alla Nikolova загалом то це якраз питання, які повинні постійно дискутуватися в бухгалтерських спільнотах професійних бухгалтерів і наслідки цих дискусій повинні впроваджуватися в нормативне поле. але де у нас ті спільноти? чим вони займаються? це якраз показує якість таких спільнот

Керувати

Любовь Небензя Александр Золотухин Я теж не прихильник зайвих паперів, але, облік не може вестись без підстави, опираючись на логіку. Крім того, зазвичай, табель обліку робочого часу ведеться кадровою службою, а заробітна плата нараховується бухгалтером. Якщо на підприємстві працює тільки директор, то формально, він і кадровик і бухгалтер, що повинно бути оформлено відповідним наказом. Да, це формальності, але тут без них ніяк. Якщо Ви пропонуєте Відомість нарахування заробітної плати розгдядати як первинний документ обліку робочого часу, то як Ви ставитесь до наявності, наприклад, розрахунку відпускних, цьому ж директору ? Якщо він один, то й розрахунок не складати, або ще, на підставі якого документу нараховувати аванс директору ?

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Любовь Небензя у нас про табель розмова. і розмова про ситуацію, коли засновник, він же директор, він же єдиний працівник. підстава – тут вона єдина – це воля засновника. його ніхто не контролює. тому немає сенсу просто плодити документи. в документі на нарахування зарплати зазначається кількість відпрацьованих годин. цього досить. аванс те саме.

Керувати

Любовь Небензя Мені доказувати не потрібно, Ви адмінсуду це докажіть. Та й чи вартий якийсь маленький табель, такої довгої дискусії ? Ми багато з чим не згідні ні по формі ні по суті, але залежні від логіки перевірючих , тому краще не ускладнювати собі життя.

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Любовь Небензя у перевіряючих немає логіки. у них логіка знайти порушення. і вони його знайдуть на пустому місці. а логіка бухгалтера – зробити по уму і вміти доказати своє. а не плодити безглузді папірці

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Любовь Небензя а ситуація з табелем – типова. тому вирішивши цю ситуацію, ми вирішуємо цілий букет ситуацій.

Керувати

Любовь Небензя Александр Золотухин Ну я не думаю, що ми тут зможемо шляхом обговорень вирішити дану ситуацію. Але, якщо ми розглядаємо конкретну ситуацію, яка дійшла до розгляду в суді, то мабуть у роботодавця не було достатніх аргументів, щоб відстояти свою правоту. Як мінімум, на даному підприємстві повинне було б бути розроблене і затверджене Положення про порядок обліку робочого часу і там було передбачено можливість обліку робочого часу директора у Відомості нарахування заробітної плати. Тоді, опираючись на 30 ст. Закону про оплату праці, можна було б пробувати доказувати що це і є достовірний облік робочого часу, тим більше що форма П-5 носить рекомендаційний характер і може змінюватись, але ж з обов’язковим зазначенням явок і неявок.

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Любовь Небензя наша розмова нас ні до яких активних дій не зобов’язує. ми, я так розумію, міркуємо за гамбургським рахунком. якщо якесь підприємство осудили, це ще нічого не значить. один засновник працівник і він буде якісь Положення розробляти? з якого такого дива? сам для себе? Положення розробляють, коли штат працівників і потрібно все унормувати, щоб було зрозуміло, хто що повинен робити.

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Любовь Небензя підприємство осудили, бо воно не змогло обгрунтувати свою думку. оце і є факт. та/або суддя також не дуже спеціаліст в цій справі. законодавство це взагалі система міфів в нашій свідомості. якого міфа ми туди пустимо, той нас далі й буде ковбасити

Керувати

Любовь Небензя Александр Золотухин На жаль, в судах як правило до думок не дослуховуються , там факти подавай з посиланням на конкретні нормативні акти. Тому і йде мова про Положення, або хоч наказ. Навіть якщо директор і один, але він перебуває в трудових відносинах і тому повинен бути визначений регламент роботи підприємства і ведення обліку, тоді буде чим доказувати в суді. Директор то сам собі підпорядкований, але ж є органи які перевірють діяльність підприємства, в тому числі і дотримання вимог трудового законодавства (в даному випадку обліку робочого часу), тим більше що ці органи доходять таки до абсурду перевіряти директора на дотримання вимог щодо ведення обліку робочого часу цього ж директора (абра кадабра така собі) . А так як суддя не або, а точно не спеціаліст в даній справі і не може ним бути, так як він розглядає різні справи у різних сферах діяльності, тому і повинен керуватись фактами, підтвердженими документально і законодавчо. Це моя точка зору .

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Любовь Небензя я власне в цій дискусії вже довів, що зазначення кількості годин в документі про нарахування зарплати – це облік робочого часу.

Керувати

Валентина Кузнецова Олександре, один працівник веде на своїй фврмі ВСЕ сам. І табель теж! Зп ж він собі нараховує та видає також сам;)
*** 
Natalya Ivanenko Табель нужен как первый документ , на основании которого начисляется зарплата. Ведь не у всех по умолчанию с 9 до 18 и сб вс выходной. У кого-то 4 часа в день , у кого-то суббота рабочая. 
Да и нормы рабочего времени тоже в табеле видно -если превышение , то начисляют по двойному тарифу . И короткие дни перед праздничным тоже по табелю видно -нужно чтобы 7 стояла )

Керувати

 
Приховати 48 відповідей
Александр ЗолотухинGroup Admin а якщо замість табеля – місячний звіт? в кінці місяця.

Керувати

Galyna Kaznachey Александр Золотухин що це за звіт в кінці місяця? Типу акт виконаних робіт?

Керувати

Galyna Kaznachey звіт в кінці місяця не передбачений трудовим кодексом

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Galyna Kaznachey це типу як путівки для авто, які відмінили. і зараз можна хоч акти, хоч будь-який документ. і питання: якщо буде не табель, а інший первинний документ?

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Galyna Kaznachey наприклад, якщо на підприємстві один працівник, то саме він і знає, скільки відпрацював. то ж якщо він в нарахуванні зарплати поставив собі 20 робочих днів, то саме це і буде підтвердженням того, що відпрацьовано 20 днів.

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Galyna Kaznachey тому немає сенсу цій самій людині ще одну паперню городити, пишучи на себе самого табель. це повна дурниця

Керувати

Mila Koshkina “И короткие дни перед праздничным тоже по табелю видно -нужно чтобы 7 стояла )” – ну это же смешно для предприятия, где один директор, да и тот – собственник)))

Керувати

Galyna Kaznachey цікаво як на це будуть дивитися перевіряючі))))

Керувати

Galyna Kaznachey на акт чи звіт замість табелю

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Mila Koshkina це звісно, що дурниця, коли один на себе пише купу папірців. то ж він що хоч може написати. і це що – є підтвердженням? хто кого обманув, називається

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Galyna Kaznachey ми не говоримо зараз про перевіряючих. пропоную обговорити питання по суті. Де зазначено про обов’язковість табеля?

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Galyna Kaznachey це і є дискусія. навіть розділ цей так названо

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Galyna Kaznachey повна дурниця дублювати дані і самому на себе писати цидули. це суд застряг в коротких штанцях документування

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Galyna Kaznachey що значить попала? пишуть де написано про табель

Керувати

Galyna Kaznachey Александр Золотухин ой, Олександр, ми ж знаємо з Вами про те, що є таких “дурниць” і чимало)))

Керувати

Natalya Ivanenko Зачем изобретать велосипед ? Зарплата начисляется на основании табеля. Его можно назвать как угодно , но его форма удобна и ясна. Даже если один человек , то отправной точкой для начисления зарплаты должен быть документ , в котором показаны отработанные дни и часы.

Керувати

Galyna Kaznachey Natalya Ivanenko Ваша правда. Навіщо щось придумувати, якщо вже є готове

Керувати

Natalya Ivanenko Галя Казначей , вот и я о том же . О чем разговор вообще ? Чтобы собственник “от балды ” поставил себе 3200 и написал бумажку , что он отработал норму за месяц. 
Те же яйца, только вид сверху.

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Natalya Ivanenko якщо власник і директор один, то немає сенсу взагалі морочитися з табелем. адже по факту він працює ненормовано. ніхто не слідить, скільки часу він відпрацював. тому такий “табель” буде фікцією. обманом повним. то навіщо таке городити? кому? якщо цей власник поставить у нарахуванні зарплати норму годин, то це і буде підтвердженням того, що він їх відпрацював. додатково ще й табель не потрібен

Керувати

Natalya Ivanenko Александр Золотухин , табель это первичный документ по зарплате. С ним связано не только вознаграждение работнику , но и уплата налогов и расходы предприятия. Бухучет ведется на основании первичных документов.

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Natalya Ivanenko от я вас і підловив. ви мислите міфом первинки. так от документ з нарахування зарплати також є первинкою. і в ньому відображається кількість відпрацьованих годин. якщо єдиний працівник власник поставив там години, то це означає, що ці години зафіксовано документально.

Керувати

Natalya Ivanenko И собственник стал таковым только потому , что государство разрешило ему вести деятельность. И он обязан соблюдать законы. Видите ли , собственник бизнеса и собственник квартиры -отнюдь не одно и то же

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Natalya Ivanenko це як журнально-ордерна система. знаєте, в чому там прикол? в тому, що у відомостях не виводяться залишки на кінець місяця. ці залишки зразу записуються на початок місяця наступного. зроблено це для того, щоб економити час. те саме і в обліку зарплати. не потрібно розмножувати зайву папірню.

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Natalya Ivanenko я вам вже навів доводи, що документ з нарахування зарплати є в той самий час і документом з обліку робочого часу. два в одному.

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Natalya Ivanenko це економить час. табель – зайвий документ в такій ситуації.

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Natalya Ivanenko ще раз – де в законі сказано про обов’язковість саме табеля, а не іншої форми?

Керувати

Natalya Ivanenko Первичный документ может быть разработан предприятием , это так. Но каким образом Вы посчитаете часы , отработанные за месяц? 
Кому как ни Вам , всегда стремящемуся к совершенству, не начислять зарплату собственнику полностью за отработанные дни и ночи ?)))) Потом , правда придется выходные дополнительно дать , ну вот тут как нельзя кстати форма табеля и пригодится .

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Natalya Ivanenko у випадку з єдиним працівником власником – хто точно порахує ті години? це чиста формальність. це якщо штат працівників і за ними нагляд, щоб вони відсиділи 8 годин, то тут зрозуміло. табель – система нагляду за працівниками. а власник? там все ненормовано. і на практиці просто формально ставлять ті години. то навіщо ж нам собі самим брехати?

Керувати

Наташа Ткаченко Просто документ, в котором можно показать проверяющему , что вот, смотри он отработал норму по КЗОТ, а не рботает круглосуточно, весь месяц без выходных. По крайней мере по всяким делам РОВД требует табеля…и попробуй им не дай. Себе дороже)))

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Наташа Ткаченко ми зараз не рівень знань РОВД перевіряємо, а рішаємо, як воно по уму. по уму є документ з нарахування зарплати, в якому є дані по відпрацьованим годинам. і цього досить. єдиний працівник засновник – який ще КЗОТ????

Керувати

Natalya Ivanenko Александр Золотухин , Вы путаете собственника бизнеса и собственника квартиры , например. Если у себя в квартире вы можете делать что угодно и как угодно , то на предприятии нужно соблюдать определенные нормы . На основании чего вот вы начислили 3200 ? Почему не 3500 или не 1300 ? 
Причем здесь вранье? Табель это учет рабочего времени , который дает возможность начислять именно такую зарплату , а не другую .

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Natalya Ivanenko на предприятии один человек, который себе начисляет. в табель кто ставит данные? дядя? сам себе будет в табель ставить? табель это если штат людей и каждый за что-то отвечает. а если один человек, то табель не нужен. он лишний. данные о количестве часов ставлятся в документ о начислении зарплаты. всё, данные зафиксированы.

Керувати

Natalya Ivanenko Какая разница, один или десять человек? Директор скажет буху, чтоб всем восьмерки расставил и тот послушно нарисует. 
В документе по начислению зарплаты вы можете поставить ,что отработали 168 часов . Но КАК эти часы были распределены по дням? Может быть , вы работали трое суток подряд -вот уже 72 часа. 
Я понимаю, что вы хотите сказать, что все это бумага , и ее можно рисовать как хочешь. Да , можно , но это и есть порядок на предприятии, один там человек или сто.

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Natalya Ivanenko не стоит придавать значение бумажкам больше, нежели они того стоят. Один работник, собственник и на кону – предпринимательское дело. делать ему больше нечего, чем самому на себя табели писать.

Керувати

Наталія Ярмолюк Табель обліку робочого часу зберігається 1 рік.

Керувати

Текуч Александр Наташа Ткаченко а не рботает круглосуточно, весь месяц без выходных.” Так собственник так и работает! И мерилом его работы есть ДЕНЬГИ, а не часы!

Керувати

Текуч Александр Наташа Ткаченко а не рботает круглосуточно, весь месяц без выходных.” Так собственник так и работает! И мерилом его работы есть ДЕНЬГИ, а не часы!

Керувати

Текуч Александр Наташа Ткаченко а не рботает круглосуточно, весь месяц без выходных.” Так собственник так и работает! И мерилом его работы есть ДЕНЬГИ, а не часы!

Текуч Александр Наташа Ткаченко а не рботает круглосуточно, весь месяц без выходных.” Так собственник так и работает! И мерилом его работы есть ДЕНЬГИ, а не часы!

Валентина Кузнецова Табель обліку є основою для нарах зп а доки по зп зберігаються 70р.

Керувати

Наталія Ярмолюк На шкідливих умовах праці -зберігання табелю 75 років, а на інших – 1 рік

Керувати

Наташа Ткаченко Текуч Александр, я имела ввиду, что инспекция по труду, смотрит, нет ли по наемным работникам переработки, ведь 40 часовую рабочую неделю никто не отменял. А по факту, конечно, собственнику важен результат, а не просто отработанные часы
*** 
Нина Грицула Окружний адмін суд нехай бере і веде табеля

Керувати

Evgenia Lyakhova Срок хранения табеля – 1 год. Если кто архивировал доки, знает.

Керувати

Eugenia Dolzhikova дайте ссылку, где написано  Это нужно распечатать и держать на виду))
*** 
Галина Воловык Всі ми хоч коли не коли та дивимося відео про роботу нашої ВР, бачимо як наші депутати відівідують засідання. От мені дуже цікаво як там ведуть табель виходу на роботу (це все ж їх робота) та як нараховують зарплату депутатам(майбуть за всі 8-ки). А ще, більш цікаво, скільки сплатили в бюджет штрафів за порушення.

Керувати

Наташа Ткаченко Они – не наемные работники, а на выборной должности. ))

Керувати

Галина Воловык Наташа Ткаченко коль на выборной, должны работать бесплатно

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin они небожители. им можно)
*** 
Elena Zhukova Конечно, глупость. Вообще нужно прошерстить и прополоть полномочия инспекции по труду и прочих проверяльщиков. Жёстко. Начисление зарплаты идёт по трудовому договору. Все. Если отработал обычную норму – 100% ( например 3500). Если отработал меньше – осПереглянути більше

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Как по мне, то эти темы нужно постоянно обговаривать, формируя новую реальность в головах. А если бы была какая то адекватная бухгалтерская спилка, то на основании обсуждения готовить хотя бы какие то методические рекомендации

Керувати

Elena Zhukova Александр Золотухин да, новая реальность в головах… сейчас выскажу мысль, ща которую меня забросают помидорами. Я не знаю, что у украинцев не так, но что- то явно не так. Не будем сравнивать с Швейцарией- Германией. Мы там как австралопитеки. Возьмём Россию. Ей также досталось век ( почти) совка. Здесь мы в равных условиях. Но посмотрите развитие права ( в т.ч. Налогового, но не только) у нас и у них. Чем можно объяснить такое ужасное наше отставание? Почитайте статьи наших ученых ( типа), в научных (типа) журналах. Почитайте диссертации. Это же просто страшно. Чем пояснить- не знаю.

Керувати

Александр ЗолотухинGroup Admin Elena Zhukova я не знаю, как в других странах и не знаю, как в России. поэтому не могу сравнивать. а вот постоянно наблюдать убожество у нас – это хоть отбавляй.

Керувати

Галина Воловык Не потрібно нас ні з ким порівнювати, а приймати закони для людей, а не для невеличкої когорти олігархів, корупціонерів та бандюків, хоча в кого гроші той править світом….

Керувати

Elena Zhukova Александр Золотухин я только что написала пост- гляньте. Это первое предложение сегодняшней редакции жилищного кодекса. Давно в него не заглядывала, лет 5, думала что уже изменили. Ан нет…

Керувати

Elena Zhukova Галина Воловык почитайте жилищный кодекс. Там (в самом начале) очень хорошо сказано о великой роли КПСС.

Керувати

Галина Воловык КПСС нам очень помогла жить. особенно после 1991 года
 
 Поделиться:
0
Александр Золотухин

Александр Золотухин

Организатор Дисскуссионного Клуба Полтава, консультант по вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *