бухгалтер налоги новости
Бухгалтерия будущего 0

Экспресс-обзор бухгалтерских новостей 05.01.18

ПОПОВНЮЮТЬСЯ ПРОТЯГОМ ДНЯ

Новіші консультації зверху.

*** 

ЗА ФОРМОЮ ВСЕ ПРАВИЛЬНО. А ЗА СУТТЮ – НЕПОДОБСТВО

“…У своїй відповіді митарі фактично поставили хрест на можливості застосування сільгоспниками-прибутківцями їх особливого періоду звітування, передбаченого пп. 137.4.1 ПКУ. …: ідеться про річний податковий (звітний) період, який розпочинається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року.

За словами митарів, наразі в ПКУ відсутні критерії сільгосппродукції для цілей оподаткування податком на прибуток.”

Сільгоспники-прибутківці втратили можливість звітувати за особливим періодом

*** 

И СНОВА ЭТИ ФОРМЫ НЕ УЧИТЫВАЮТ ТРЕБОВАНИЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА – НУЖНО ОТОБРАЖАТЬ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ НАЛОГОВЫЙ НОМЕР.

С 5 декабря используются новые формы ведомости на выплату наличных и РКО

*** 

КОРРЕКТИРОВКА В НАЛОГОВОМ УЧЁТЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В МОМЕНТ ПРОДАЖИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, А НЕ В МОМЕНТ ПЕРЕВОДА ИХ В СОСТАВ НЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ, УДЕРЖИВАЕМЫХ ДЛЯ ПРОДАЖИ.

Продаем необоротные активы, удерживаемые для продажи: корректировать ли финрезультат

*** 

ЩАСТЯ ТО, ЩАСТЯ ПІДВАЛИЛО!!!

….З 01.01.2018 р. набрав чинності Міжнародний стандарт 9 «Фінансова звітність».”

МСФЗ уже українською на сайті Мінфіну

*** 

ДРУЖНО СОЗДАЁМ СВОЙ ЦЕРКОВНЫЙ МАГАЗИН)

“…С 1 января 2018 года украинские церкви освобождены от необходимости обязательной перерегистрации как неприбыльные организаций.”

Налог на прибыль для церкви: что изменилось в 2018 году

*** 

ЧТО САМО ПО СЕБЕ И НЕ НОВО

“…операции по поставке набора (комплекта) товаров, содержащего несколько видов одной товарной позиции и один (или несколько) видов другой товарной позиции, в налоговой накладной отражается одной строкой.

Графы 6 и 7 налоговой накладной относительно количества и цены поставки единицы товара при поставке наборов (комплектов) заполняются в установленном порядке — цена единицы набора (комплекта) товаров и количество таких наборов (комплектов).”

Поставляем товарные наборы (комплекты): определяем код УКТ ВЭД в налоговой накладной

*** 

КРУТИЙ – ЦЕ ТОЙ, ХТО ЗА РІК МАЄ 50 МЛН. ГРН.

“…особа з високими статками – платник податку – це фізична особа – резидент, яка відповідає одному з наступних критеріїв:

а) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) великого платника податків;

б) прямо чи опосередковано володіє 10 і більше % статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи, що є податковим резидентом іншої держави та задекларувала (отримала) дохід за попередній податковий (звітний) рік 10 і більше мільйонів євро;

в) загальний річний оподатковуваний дохід за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 мільйонів гривень.”

Податковий кодекс буде доповнено новим терміном: «особа з високими статками»

*** 

ДОЗВОЛЕНО АУТСТАФІНГ ДЛЯ КАСИРА. ВСУПЕРЕЧ СУТІ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА.

ОТАК ПІДЗАКОННИМИ АКТАМИ МОЖНА ПОРУШИТИ ВСЮ ПРАВОВУ СИСТЕМУ.

“…покладення функцій касира на працівника іншого підприємства, залученого на підставі укладеної угоди на надання послуги з надання персоналу.”

НБУ унормував питання ведення касових операцій у національній валюті

*** 

ФАКТИЧНО ЦІ ЗМІНИ НІЧОГО НОВОГО НЕ ДОДАЛИ. АДЖЕ НАПИСАЛИ, ЩО ПЕРВИНКА МОЖЕ БУТИ НАЛЕЖНОЮ, ЯКЩО МІСТИТЬ НЕІСТОТНІ НЕДОЛІКИ, ЗА УМОВИ, ЩО ЗБЕРЕЖЕНІ ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ. ТОБТО, НІЧОГО НЕ ЗМІНИЛОСЯ ПО СУТІ. ПЕРВИНКА ДЛЯ ТОГО, ЩОБИ БУТИ НАЛЕЖНОЮ, ОДНАКОВО МАЄ МІСТИТИ ВСІ ОБОВ,ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ

“…Вносячи зміни до абз. 2 ч. 2 ст. 9 Закону про бухоблік, законодавець зробив це настільки некоректно та невдало, що, по суті, переклав на платників податків тягар доведення неістотності недоліків первинних документів.”

*** 

ЩО В ЛОБ, ЩО ПО ЛОБІ. ЦЕ ОДНЕ Й ТЕ САМЕ.

“…Судячи з оновленої редакції Закону про бухоблік, первинний документ не повинен фіксувати проведення господарської операції, а може лише містити відомості про її проведення. “

*** 

ТО ДО ТТН СЛІД ЩЕ ПРИКЛАСТИ НАКЛАДНУ? А ДО НАКЛАДНОЇ ЩЕ АКТ? А ДО АКТУ ЗАПИСОЧКУ? А ДО ЗАПИСОЧКИ ПЛЯШЕЧКУ?

“…Отже, ТТН у жодному разі не може свідчити про факт придбання товару, а тільки про факт його перевезення.”

*** 

ТУТ НЕ МАЄМО НІЧОГО НОВОГО. РАНІШЕ ЦЕ НАЗИВАЛОСЯ НЕВІДФАКТУРОВАНИМИ ПОСТАВКАМИ І РОБИЛОСЯ ТАК САМО, ЯК ЗАРАЗ НАПИСАЛИ У ПОЛОЖЕННІ

Див. Положення № 88

2.6. …Якщо правилами документообігу підприємства передбачена можливість відображення господарської операції, щодо якої на момент закінчення складання облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний період від контрагента у терміни, встановлені законодавством, не отримано первинного документа, підставою для перенесення інформації про таку господарську операцію до облікових регістрів бухгалтерського обліку є належним чином оформлений внутрішній первинний документ (акт), складений посадовою особою, відповідальною за приймання-відпуск товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг.
Господарські операції, наведені у внутрішньому первинному документі (акті), оцінюються в порядку, визначеному національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.
3.5. …У місяці надходження від контрагента первинного документа щодо господарської операції, інформація про яку в минулих звітних періодах була перенесена до облікових регістрів бухгалтерського обліку згідно з внутрішнім первинним документом (актом), до облікових регістрів бухгалтерського обліку за звітний період переноситься інформація про таку господарську операцію, при цьому її обсяг зазначається шляхом коригування на суму різниці між оцінкою такої господарської операції за внутрішнім первинним документом (актом) та первинним документом, отриманим від контрагента.”

Первинні документи: новації 2018 року

*** 

ЯК В УКРАЇНІ ПОВИВЕСТИ ПІДПРИЄМЦІВ

“…ДФСУ роз’яснила: особа, котра провадить незалежну професійну діяльність та не отримує доходу (прибутку) у звітному році або окремому місяці звітного року від такої діяльності, зобов’язана визначити базу нарахування єдиного внеску, яка не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску, незважаючи на наявність трудових відносин із роботодавцем.”

Самозайняті особи мають сплачувати єдиний внесок, навіть якщо призупинили діяльність

*** 

ВЕСЬ БИЗНЕС СПЛОШНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО. А БИТКОИН ТАКИ НАДЕЖДА

“…Главный муфтий Египта шейх Шавки Аллам издал фетву, запрещающую торговлю криптовалютой, постановив, что биткоин «запрещен исламом».

…По его словам, бок о бок с биткоином идут «мошенничество, обман и невежество».

В Египте запретили использовать биткоин

Поделиться:
0
Александр Золотухин

Александр Золотухин

Организатор Дисскуссионного Клуба Полтава, консультант по вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *